Główny Urząd Statystyczny opublikował raport nt. panującego w gospodarce krajowej klimatu gospodarczego. Badanie przeprowadzono wśród przedsiębiorców w dniach od 1

W środę 21 kwietnia Ministerstwo Aktywów Państwowych ujawniło raport zawierający aktualne na dzień 28 stycznia 2021 roku dane o spółkach

W najnowszym raporcie Głównego Urzędu Statystycznego znalazła się analiza sytuacji gospodarczej kraju z punktu widzenia wpływu, jaki wywiera na nią

W czerwcu 2020 r., w porównaniu do czerwca 2019 r. w ujęciu wartościowym firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek na kwotę niższą