Sytuacja rynkowa Dzień wygaśnięcia wrześniowej serii kontraktów terminowych przyniósł pogorszenie giełdowych nastrojów na głównych rynkach zachodnioeuropejskich oraz amerykańskim co nie mogło

. Sytuacja rynkowa Na wykresie 60-min notowania FW20 pozostają w fazie lokalnej konsolidacji. Po lekko spadkowym otwarciu sesji w kolejnych godzinach kurs

Sytuacja rynkowa Nastroje na krajowym rynku w segmencie największych spółek uległy wczoraj osłabieniu. Ale nie jest to tak jednoznaczne, liczna spółek

Sytuacja rynkowa Wtorkowa sesja przyniosła kontynuację zwyżki na rynku terminowym. Kurs FW20 na wykresie dziennym zbliża się do tegorocznego szczytu sprzed