Rentowności obligacji skarbowych w USA wystrzeliły w górę, a dolar amerykański umocnił się o 1% względem euro. Wszystko po tym,

Raport o inflacji w USA przyćmił czerwcowe posiedzenie EBC, ale reakcja rynku była, delikatnie mówiąc, sprzeczna z intuicją. Mimo że

Po publikacji komunikatu o najwyższej od 13 lat inflacji w USA, rentowność amerykańskich obligacji wybiła się wreszcie z trwającej od

Fed zamierza sprzedać skupowane do końca ub.r. obligacje korporacyjne. Reakcja rynku na ten komunikat była nieznaczna po stronie rentowności papierów