Ze starzeniem się społeczeństwa zmagają się niemal wszystkie państwa Unii Europejskiej. Ten negatywny trend nie pozostanie bez wpływu na przemysł

Czwarta Rewolucja Przemysłowa przestaje być tylko medialnym sloganem, a nowe typy przywództwa stają się faktem. Zarządy firm na całym świecie

Przemysł 4.0 to już nie przyszłość, ale rzeczywistość wielu firm na całym świecie. Dotyczy to również Polski. Aż 94 proc.

Zmiany związane z komercyjnym wykorzystywaniem najnowszych zdobyczy technologii, cyfryzacja, sztuczna inteligencja, sensory, biomateriały, możliwości analizy gigantycznych ilości danych - istotnie