Aż 88% Polaków nie obawia się, że automatyzacja i/lub robotyzacja wdrożona w firmie może odebrać im pracę. Strach odczuwa jedynie co

Aż 68% przedsiębiorców jest zdania, że ich firma nie jest gotowa na wdrożenie automatyzacji lub/i robotyzacji. Tylko co czwarty pracodawca czuje,

Roboty nie potrzebują podwyżki płacy minimalnej, świetnie odnajdują się nie tylko na hali przemysłowej, ale też w biurze oraz skutecznie

Ponad połowa badanych przedsiębiorców jako kryterium wyboru rozwiązań informatycznych do rozwoju biznesu podaje szybki wzrost przychodów. Na jakim poziomie? Tego