W poniedziałek 14 czerwca 2021 r., przewodniczący trzech instytucji Unii Europejskiej: Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji Europejskiej, wzięli udział

Od czwartku 3 czerwca 2021 r. wchodzą w życie unijne regulacje w zakresie transportu pieniędzy do i z Unii Europejskiej.

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, przejęcie wspólnej kontroli nad Roast Market GmbH przez

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawił 10 maja projekt rozporządzenia w sprawie znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów,