W co piątej firmie stworzenie nowoczesnego i cyfrowo zaawansowanego miejsca pracy jest częścią szerszej wizji zakładającej m.in. walkę o najlepszych

Korzystanie z nowoczesnych rozwiązań technologicznych w biznesie to już codzienność. IT przeniosło obsługę klientów na wyższy poziom, ułatwiło wiele procesów