Niedługo trwała panika związana z wybuchem nowej epidemii grypy i już następnego dnia na rynki wraca spokój. Mimo że odnotowano

Najwięcej nowej przestrzeni biurowej oddanej w 2019 r. będzie w Bukareszcie - 336 tys. m kw. oraz Warszawie - 230

Wraz z jesienią powróciły tzw. małe emisje publiczne, a na głównego oferującego wyrasta w tym segmencie Prosper Capital DM. To

Najnowsze dane potwierdzają, że dla Chin otoczenie makroekonomiczne nadal stanowi duże wyzwanie. Impuls kredytowy Państwa Środka, wyprzedzający realną gospodarkę o