Smartney, nowoczesna instytucja finansowa, która zadebiutowała na rynku kredytowym w pierwszej połowie tego roku, zapytała konsumentów o ich potrzeby i

II kwartał 2019 r. na rynku kredytów hipotecznych był wyjątkowo udany. Zwykle wiosenne miesiące są lepsze pod względem wolumenu nowych

Pierwszy kwartał 2019 r. okazał się bardzo dobry dla branży pośrednictwa finansowego. Wartość nowych umów na kredyty hipoteczne zawartych przy

Za 53% rynku kredytowego osób detalicznych w Polsce odpowiadają mieszkańcy 11 głównych aglomeracji miejskich, pomimo że stanowią oni tylko 1/3