5 grudnia 2019 r., Sąd Najwyższy wydał wyrok, w którym wysunął tezę, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem

W czwartek 5 grudnia 2019 r., Sąd Najwyższy wydał komunikat w odniesieniu do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 listopada

W czwartek 28 listopada, Sąd Najwyższy przedstawił Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalne ws. dochodzenia przez przedsiębiorcę kolejowego roszczeń odszkodowawczych

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, na posiedzeniu niejawnym 20 listopada 2019 r. rozpoznała protest wyborczy przeciw ważności