W czwartek 30 stycznia 2020 r., Prezydent RP Andrzej Duda zadeklarował, że nie będzie powoływał nowych sędziów do sprawowania urzędu,

W wydanym 28 stycznia 2020 r. postanowieniu, Trybunał Konstytucyjny podjął rozstrzygnięcie tymczasowo regulujące spór pomiędzy Sądem Najwyższym a Marszałkiem Sejmu,

Sąd Najwyższy przedstawił swoje stanowisko w sprawie wniesionego do Trybunału Konstytucyjnego przez Marszałka Sejmu wniosku o rozstrzygniecie sporu kompetencyjnego między

W środę 22 stycznia 2020 r., Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oddaliła skargę kasacyjną spółki akcyjnej Polskiego