We wtorek 22 września 2020 r., Sąd Najwyższy zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym w sprawie

W jednej ze spraw karnych o przestępstwo, sąd odwoławczy nie uwzględnił wniesionego przez prokuratora zaskarżenia i utrzymał w mocy wyrok

Zgodnie z Kodeksem wyborczym oraz Konstytucją RP, o ważności wyborów na Prezydenta RP rozstrzyga Sąd Najwyższy na podstawie sprawozdania z

W środę 22 lipca 2020 r., Sąd Najwyższy podjął bardzo ważne dla całego społeczeństwa, mogące mieć znaczenie dla wszystkich, rozstrzygnięcie