We wtorek 10 września 2019 r., rząd przyjął projekt nowelizacji, na mocy której w polskim wymiarze sprawiedliwości wyodrębniona zostanie komórka

Ministerstwo Sprawiedliwości złożyło w Krajowej Radzie Sądownictwa prośbę o stworzenie kodeksu etyki w zakresie korzystania z internetowych serwisów społecznościowych przez

Przyjęcie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym – powszechnie nazywanej ustawą o pozwach zbiorowych – nie rozwiąże problemu opcji