Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, przejęcie wspólnej kontroli nad nowo utworzoną spółką joint