Podatnik, który otrzymał darowiznę od najbliższej osoby, ma prawo skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Jednak niedopełnienie

Rozporządzenie spadkiem przez spadkobiercę, dokonane na rzecz nawet osoby należącej do kręgu spadkobierców ustawowych jest nieważne, jeśli poczęte w chwili

W okresie ostatnich trzech lat pogłębił się trend w zakresie udzielanych kredytów mieszkaniowych na kwoty powyżej 350 tys. zł. Podczas, gdy