W środę 5 lutego 2020 r., Prokuratura Krajowa poinformowała o przystąpieniu przez prokuratora do toczącego się postępowania sądowego o uznanie

Podatnik, który otrzymał darowiznę od najbliższej osoby, ma prawo skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Jednak niedopełnienie

Rozporządzenie spadkiem przez spadkobiercę, dokonane na rzecz nawet osoby należącej do kręgu spadkobierców ustawowych jest nieważne, jeśli poczęte w chwili