Spadkobierca nabył spadek, w którego skład wchodziła wierzytelność, i z tego tytułu uregulował należny podatek. Gdy po 8 latach z

W środę 5 lutego 2020 r., Prokuratura Krajowa poinformowała o przystąpieniu przez prokuratora do toczącego się postępowania sądowego o uznanie

Podatnik, który otrzymał darowiznę od najbliższej osoby, ma prawo skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Jednak niedopełnienie