Od wtorkowych wyborów w Stanach Zjednoczonych niemal wszystkie aktywa, w tym większość surowców, znacznie się umocniły. Hossa aktywów przy równoczesnym

Warszawa – 31 sierpnia 2020 rok – Spadki sprzedaży mieszkań w drugim kwartale 2020 roku były dotkliwe i dotyczyły zarówno Warszawy,

Według opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny danych, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2020 roku wzrosły na przestrzeni 12

Nastroje są nadal pozytywne pomimo wczorajszych spadków cen akcji, a inwestorzy szybko się otrząsnęli, windując indeks Nasdaq 100 powyżej 10