Polska firma wypełniła na zlecenie estońskiej spółki dokument T1, czyli dokument celny obowiązujący w transporcie między urzędami celnymi. Wystawiła za

W czwartek 3 września 2020 roku weszły w życie nowe przepisy UE, których celem jest usprawnienie komunikację między przedsiębiorstwami a

Przedsiębiorcy dokonując płatności przekraczającej 15 000 zł bez użycia rachunku bankowego, lub też na rachunek, ale nie znajdujący się na

Elemental Holding S.A. ze wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Funduszu Ekspansji Zagranicznej (FEZ) zarządzanego przez PFR TFI S.A. poprzez