Środki uzyskane wskutek zawarcia ugody sądowej między wspólnikami spółki, a stanowiące równowartość udziału w spółce, wypłacone z powodu wystąpienia z

Gdy spółka nabywa od jednego ze wspólników udziały, by następnie dokonać ich umorzenia, wypłaca mu z tego tytułu wynagrodzenie. W

Kategorie podmiotów gospodarczych w Monako są określone przez Kodeks handlowy, który zasadniczo jest podobny do jego odpowiednika w języku francuskim.

Jeżeli członek zarządu przestał pełnić swoją funkcję, zanim zobowiązanie spółki stało się wymagalne, może się uwolnić od odpowiedzialności, wskazując, że