Spółka akcyjna podwyższa swój kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji, które jedyny jej udziałowiec obejmuje w zamian za dokapitalizowanie lub

Przedsiębiorca, w oparciu o kontrakt menadżerski, świadczy usługi zarządzania na rzecz spółki akcyjnej, w której pełni funkcję dyrektora. Przyjął formę

Dwóch ze wspólników spółki akcyjnej planowało dokonać zmiany ich wzajemnego udziału w jej kapitale zakładowym, bez wpływu na pozostałe. Udział

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w