I kwartał tego roku był najgorszym od niemal dekady pod względem wartości przeprowadzonych publicznych emisji obligacji. Być może w drugim

W środę 21 kwietnia Ministerstwo Aktywów Państwowych ujawniło raport zawierający aktualne na dzień 28 stycznia 2021 roku dane o spółkach

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w