W maju 2019 r., w porównaniu do maja 2018 r. w ujęciu wartościowym, banki i SKOK-i udzieliły kredytów na wyższą

Pierwszy kwartał 2019 r. okazał się bardzo dobry dla branży pośrednictwa finansowego. Wartość nowych umów na kredyty hipoteczne zawartych przy

W lutym 2019 r., w porównaniu do lutego 2018 r. banki i SKOK-i udzieliły kredytów na wyższą kwotę w trzech

W styczniu 2019 r., w porównaniu do stycznia 2018 r. w ujęciu wartościowym, banki i SKOK-i udzieliły kredytów na wyższą