Nabycie nieruchomości w drodze darowizny, a następnie jej sprzedaż przed upływem 3 lat liczonych od końca roku, w którym uzyskano