Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował 19 kwietnia 2021 r. w Monitorze Polskim komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i

Główny Urząd Statystyczny sporządził opracowanie na temat uwarunkowań społeczno-gospodarczych w kraju w lutym. Przedstawia ono obraz rynku pracy, uwarunkowań cenowych,

W poniedziałek 21 września 2020 r. Główny Urząd Statystyczny przedstawił bieżące dane na temat stanu budownictwa mieszkaniowego w Polsce w

We wtorek 15 września 2020 r., Główny Urząd Statystyczny opublikował dane statystyczne na temat cen towarów i usług konsumpcyjnych w