Główny Urząd Statystyczny przygotował raport na temat bieżącej sytuacji gospodarczej w Polsce, sporządzony dzięki danym zebranym wśród przedsiębiorców. Poniżej prezentujemy