Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu kwietnia 2021. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1053,8 tys. osób

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w pierwszym kwartale 2021. Województwo wielkopolskie może pochwalić się najniższą stopą bezrobocia

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu marca 2021. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1078,4 tys. osób

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu lutego 2021. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1099,5 tys. osób