W Allianz i Euler Hermes oceniamy, że w Europie stopy oszczędności gospodarstw domowych mogą wzrosnąć w  drugim kwartale 2020r. nawet

Początek roku to dobry czas na nowe wyzwania i plany, ale też realizację noworocznych postanowień. Rozpoczęcie nowej pracy, zdrowy styl