RPP podjęła dziś decyzję w sprawie stóp procentowych. Interesujące w kontekście owej decyzji było to, jak późno nadeszła – dopiero

Według ekspertów Ebury, sytuacja zewnętrzna nie będzie istotnie szkodzić złotemu, a wewnętrzna nadal powinna sprzyjać krajowej walucie. Prognozy na koniec roku?

Mocne rozpoczęcie 2019 r. na rynkach finansowych i towarowych trwa już trzeci tydzień. W tym miesiącu atmosferę na rynkach podgrzewają:

Zgodnie z oczekiwaniami, Rada Polityki Pieniężnej podczas ostatniego spotkania utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie, ze stopą referencyjną w wysokości