W najnowszym raporcie Głównego Urzędu Statystycznego znalazła się analiza sytuacji gospodarczej kraju z punktu widzenia wpływu, jaki wywiera na nią

Od czasu publikacji ostatniej analizy cena ropy jeszcze bardziej poszła w górę: Brent osiągnęła najwyższy poziom od 13 miesięcy, przekraczając

Narodowy Bank Polski zaprezentował dane o podaży pieniądza w końcu stycznia. Warto poświęcić im nieco uwagi, stanowią bowiem otwarcie roku

Płaca minimalna była w ostatnich latach ustalana w oderwaniu od parametrów gospodarczych, które są zapisane w ustawie o płacy minimalnej. W