Do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw został skierowany projekt rozporządzenia, którym w związku z wojną w Ukrainie zostanie zniesiony obowiązek okazywania

Szef agencji zdrowia ONZ podczas środowego (29.12) briefingu prasowego wyraził optymizm stwierdzając, że rok 2022 może być rokiem, w którym

Świadectwa szczepień nie są niczym nowym. Są to dokumenty zdrowotne, które rejestrują dokonanie szczepienia, tradycyjnie w formie papierowej karty, z

2 sierpnia 2021 r. Premier Morawiecki złożył do Marszałka Sejmu RP Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu