Dostawcy, którzy do 31 grudnia 2020 r. przemieścili towary w procedurze call-off-stock z Polski do Wielkiej Brytanii, nie muszą wykazywać

W czwartek 12 listopada 2020 r. Komisja Europejska opublikowała swoje czwarte sprawozdanie roczne w sprawie wdrażania umów handlowych Unii Europejskiej.

Według opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny danych, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2020 roku wzrosły na przestrzeni 12

Większa niepewność i wyższe globalne taryfy celne mają niezwykle negatywny wpływ na handel. W 2019 r. wolumen światowego handlu towarów