7 sierpnia 2019 r. w wykazie prac legislacyjnych ukazał się Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym