W wydanym 16 września wyroku ws. C-337/19 KS vs. Belgia i Magnetrol International, Trybunał Sprawiedliwości UE uchylił wyrok wydany w

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 16 września 2021 r. wydał wyrok w sprawie C-341/20, Komisja Europejska przeciw Republice Włoskiej, w którym

Prawo Unii Europejskiej stoi na przeszkodzie temu, by kolejny wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej mógł zostać odrzucony wyłącznie na tej

9 września Trybunał Sprawiedliwości UE wypowiedział się co do kwestii ochrony produktów objętych chronioną nazwą pochodzenia (ChNP). Zawisły przed Trybunałem