Czytelniczka w Austrii zastosowała się do opublikowanej z błędem w tamtejszej gazecie porady zdrowotnej, w wyniku czego poniosła uszczerbek na

W latach 2010-2016 Niemcy systematycznie i długotrwale przekraczały dopuszczalne wartości dla dwutlenku azotu – orzekł 3 czerwca 2021 r. Trybunał

W wyroku z 12 maja 2021 r., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Grecja uchybiła zobowiązaniom państwa członkowskiego, nie odzyskując

W czwartek 6 maja 2021 r. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zasugerował Trybunałowi, iż w sprawie C-791/19 Komisja Europejska