Narodowy Bank Polski zaprezentował dane o podaży pieniądza w końcu marca. Warto przede wszystkim zwrócić w nich uwagę na utrzymującą

W okresie ostatnich trzech lat pogłębił się trend w zakresie udzielanych kredytów mieszkaniowych na kwoty powyżej 350 tys. zł. Podczas, gdy