W piątek 3 kwietnia 2020 r., Komisja Europejska zdecydowała o tymczasowym zniesieniu ceł i podatku od towarów i usług na

W związku z panującą pandemią koronawirusa, władze i odpowiednie organy Unii Europejskiej, wraz z państwami członkowskimi, deklarują gotowość do natychmiastowego

W środę 4 marca 2020 r., Komisja Europejska poinformowała o stworzeniu regulacji prawnych, które zobowiązują Unię Europejską do osiągniecia zerowej

21 listopada 2019 r. wejdzie w życie umowa o wolnym handlu, zwarta ponad rok temu między Unią Europejską a Singapurem