W piątek 2 października 2020 r., Komisja Europejska zatwierdziła unijną inwestycję w wysokości ponad 71 mln euro z Europejskiego Funduszu

W czwartek 24 września 2020 r. Komisja Europejska poinformowała o wyrażeniu zgody na fuzję polskiej spółki Impexmetal S.A. ze szwedzką

W czwartek 27 sierpnia 2020 r. Komisja Europejska podpisała w imieniu państw członkowskich UE pierwszą umowę na zakup szczepionki na

Komisja Europejska przedstawiła 31 lipca 2020 r. sprawozdanie na temat przestrzegania prawa Unii Europejskiej przez jej kraje członkowskie w minionym