Liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce przekroczyła 450 tys. osób. W pierwszej połowie tego roku grupa ta

Okupowany przez Rosję Krym dotknęła tragiczna susza. Jedyne zasoby wody pitnej znajdują się na terytorium Ukrainy, co może skłonić Kreml do

Zdecydowana większość, bo aż 3 na 4 pracowników z Ukrainy wykonuje w Polsce pracę fizyczną, za którą są całkiem nieźle

Niemal połowa pracodawców oferuje Ukraińcom ok. 18 zł/h brutto, a już 28% decyduje się na stawkę przekraczającą 21 zł/h brutto