Maltańczyk John Dalli, pełniący w latach 2009–2012 funkcję unijnego komisarza ds. zdrowia i ochrony konsumentów, domagał się od Unii Europejskiej

Komisja przyjęła dziewiąte sprawozdanie ze wzmocnionego nadzoru dla Grecji. Sprawozdanie zostało przygotowane w kontekście ram wzmocnionego nadzoru, które służą zapewnieniu

Komisja Europejska rozpoczęła w piątek 12 lutego 2021 r. dwie powiązane konsultacje, w ramach których dąży do uzyskania opinii w

Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończył się tzw. okres przejściowy, który przedłużał wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Od