W piątek 1 października Komisja Europejska poinformowała o połączeniu Charlesbank Capital Partners i Goldman Sachs przez przejęcie wspólnej kontroli nad

W wydanym 20 września postanowieniu wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązała Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej kary w

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w środę 15 września wygłosiła orędzie o stanie Unii Europejskiej, zawierające m.in. deklaracje

Unia Europejska wzmacnia swoją zdolność do radzenia sobie z nowymi zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem i nowymi technologiami. W dniu 9