W związku z wprowadzeniem od 1 lipca 2021 r. unijnego cyfrowego certyfikatu COVID, Komisja Europejska wydała wytyczne dla państw członkowskich

Liberté, égalité, fraternité, czyli odejście od przywilejów ancien regime’u, to najważniejszy slogan osiemnastowiecznych francuskich rewolucjonistów. Dziś w coraz większym stopniu

Wraz z końcem roku szkolnego i rozpoczynającymi się wakacjami, Ministerstwo Finansów przypomina o ograniczeniach w transporcie transgranicznym towarów z i

W styczniu tego roku AstraZeneca ogłosiła, że nie będzie w stanie dostarczyć zadeklarowanej przez siebie w zawartej z Unią Europejską