W związku z panującą pandemią koronawirusa, władze i odpowiednie organy Unii Europejskiej, wraz z państwami członkowskimi, deklarują gotowość do natychmiastowego

Z danych Eurostatu wynika, że to właśnie w Polsce wskaźnik zagrożenia ubóstwem i marginalizacją społeczną cudzoziemców spoza Unii Europejskiej jest najniższy

W środę 4 marca 2020 r., Komisja Europejska poinformowała o stworzeniu regulacji prawnych, które zobowiązują Unię Europejską do osiągniecia zerowej

Wprowadzenie przepisów mających zapewnić podatnikowi ochronę przed podwójnym lub wielokrotnym opodatkowaniem dochodów w razie, gdy prowadzi działalność w dwóch lub