Rząd przyjął projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawierania uprzednich porozumień cenowych. Ma on na celu dostosowanie

Polski podatnik, który po śmierci swojego partnera, obywatela Niemiec, chciałby pobierać należną mu z tytułu zawarcia związku partnerskiego rentę rodzinną.

Ministerstwo Finansów opublikowało „Objaśnienia podatkowe z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej

W sytuacji, gdy podatnik nie zapłacił podatku za granicą, a Polska nie ma podpisanej z danym krajem umowy o unikaniu