Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poinformowało we wtorek 15 października o podpisaniu przez Prezydenta nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, której nowe

Choć w czołówce upadłości niezmiennie od trzech lat utrzymują się handel, przemysł i budownictwo, to na ryzyko bankructwa narażone są