Małżonkowie złożyli wspólnie roczne zeznanie podatkowe za 2020 r. W roku tym żona nie uzyskała żadnego dochodu objętego opodatkowaniem, natomiast

Zgodnie z art. 27c ustawy o CIT, od 1 stycznia 2021 r. podatkowe grupy kapitałowe oraz przedsiębiorcy, którzy osiągnęli przychody

Minister Finansów ustalił na dzień 1 lipca 2021 r. termin uruchomienia systemu teleinformatycznego, służącego do przesyłania do naczelników urzędów skarbowych

Ministerstwo Finansów w poniedziałek 1 lutego 2021 r. uruchomiło pierwszy pakiet usług internetowych w ramach programu e-Urzędu Skarbowego (e-US), dostępnego