Urząd Skarbowy zgadza się na rozliczanie podatków na podstawie faktur zarchiwizowanych jedynie w formie elektronicznej. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Ministerstwo Finansów poinformowało, że w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową, wywołaną światową epidemią koronwariusa, przedsiębiorcy, którzy odczują jej skutki, będą

W środę 11 marca 2020 r., Ministerstwo Finansów poinformowało o ograniczeniu dostępu do załatwienia sprawy w budynkach administracji skarbowej. W

Do 31 stycznia 2020 r. płatnicy mają obowiązek przesłania do urzędu skarbowego informacji o osiągniętych przez podatnika przychodach z innych