Ministerstwo Finansów poinformowało, że w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową, wywołaną światową epidemią koronwariusa, przedsiębiorcy, którzy odczują jej skutki, będą

W środę 11 marca 2020 r., Ministerstwo Finansów poinformowało o ograniczeniu dostępu do załatwienia sprawy w budynkach administracji skarbowej. W

Do 31 stycznia 2020 r. płatnicy mają obowiązek przesłania do urzędu skarbowego informacji o osiągniętych przez podatnika przychodach z innych

Ministerstwo Finansów wydało komunikat, w którym ostrzega podatników przed nieprawdziwymi mailami z informacją o wszczęciu kontroli przez urząd skarbowy.