Wczorajsze wydarzenia w Sejmie i burzliwe, w sposób kontrowersyjny przeprowadzone głosowanie nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji, zmieniającą reguły

W poniedziałek 8 marca Komisja Europejska poinformowała o zakończeniu prowadzonych pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi negocjacji w sprawie dostosowania

Wczoraj na rynkach nie było jednego solidnego motywu przewodniego, a raczej handel dyktowany był przez zlepek opinii i niepewność związana

Wczoraj odczyt z USA wskazujący na wzrost liczby osób zgłaszających się po zasiłek dla bezrobotnych we wstępnej reakcji przyniósł umocnienie