Sprzedaż gruntów, czyli nieruchomości niezabudowanych, podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, gdy grunty nie są przeznaczone pod

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, spory o interpretacje oraz częste zamieszania związane z ustalaniem prawidłowych stawek VAT mają wkrótce przejść

Zmiany w klasyfikacji towarów i usług i wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej – to główne zmiany przewidziane w rządowym projekcie zmian

Określenie zasad opodatkowania bonów to cel przygotowanego przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji ustawy o VAT.