Od 1 lipca 2020 r. stosowane są nowe zasady dotyczące stawek podatku VAT. Pierwotnie miały one zacząć obowiązywać od 1

W czwartek 7 maja 2020 r. Sejm RP kontynuował obrady XI posiedzenia. Wśród podjętych uchwał znalazła się nowelizacja ustaw podatkowych,

Państwo próbuje ratować krajową gospodarkę oferując firmom i zakładom pracy 312 miliardów zł środków pomocowych na walkę ze skutkami koronawirusa.

W piątek 3 kwietnia 2020 r., Komisja Europejska zdecydowała o tymczasowym zniesieniu ceł i podatku od towarów i usług na