Możliwość ogłoszenia upadłości w uproszczonej formie bez wyznaczenia sędziego-komisarza, zgłaszanie wierzytelności bezpośrednio do doradcy restrukturyzacyjnego oraz likwidacja obowiązku badania na

Nie można do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć przysporzeń hipotetycznych, w tym również wierzytelności. Poniesienie kosztu oznacza przynajmniej potencjalną możliwość osiągnięcia

Między Bestem a Kredyt Inkaso trwa kolejna wymiana ciosów, co nie uszło uwadze obligatariuszy, głównie tych drobnych. Default Statimy sprzed