Jak pokazują badania, zatory płatnicze to problem, który w największym stopniu dotyka mikroprzedsiębiorstwa. Skutecznym sposobem na ograniczenie tego zjawiska może

25 i 26 kwietnia w Hotelu Warszawianka pod Serockiem odbędzie się kolejna, IV już edycja April Consumer Credit Days. Konferencja

Jeżeli członek zarządu przestał pełnić swoją funkcję, zanim zobowiązanie spółki stało się wymagalne, może się uwolnić od odpowiedzialności, wskazując, że

W poniedziałek 25 lutego 2019 r., Ministerstwo Finansów opublikowało propozycje zmian w przepisach dotyczących postępowania egzekucyjnego w administracji. Zmianie ulec