Obecny wybory powszechne uznano już za najważniejsze od czasu zwycięstwa konserwatystów pod przywództwem Margaret Thatcher w 1979 r. Można dyskutować, czy

Sąd Najwyższy opublikował 23 października komunikat, w którym poinformował o rozpoznaniu pierwszych 4 protestów wyborczych.

Już 13 października odbędą wybory parlamentarne. Osoby, które tego dnia będą znajdować się poza miejscem swojego zameldowania, a będą chciały

W poniedziałek 18 marca 2019 r., Prezydent podpisał ustawę, która ma zapewnić wyborcom większą wiedzę na temat tego, kim jest