W piątek 19 lutego, w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zamieścił w drodze obwieszczenia wartość przeciętnego

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2020. Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 25,19

Trzeci kwartał br. na rynku pracy to stabilna stopa bezrobocia i rosnąca liczba aktywnych zawodowo – wynika z danych Głównego

Główny Urząd Statystyczny przedstawił 2 listopada 2020 r. dane kwartalne wyrównane sezonowo na temat przeciętnego zatrudnienia i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia