Osiąganie dochodów z posiadanego mieszkania, z tytułu wykorzystywania go do działalności polegającej na wynajmie krótkoterminowym, jak większość źródeł przychodów podlega

Lokale wynajmowane są na zasadach rynkowych, a korzyści dla przyszłych wynajmujących mają przede wszystkim poza finansowy charakter.