Ostrzeżenie od Apple o niezrealizowaniu prognoz sprzedaży przerwało wczorajszy spokój na rynkach i posłużyło jako przypomnienie o ekonomicznych skutkach epidemii

Chociaż rynek budowlany w Polsce cały czas rośnie, wiele firm i projektów balansuje na granicy rentowności. Zarówno najwięksi, jak i

Po trzech kwartałach 2019 roku Grupa Lokum Deweloper osiągnęła 210,9 mln zł przychodów ze sprzedaży i 47,6 mln zł zysku

W pierwszym półroczu 2019 roku Grupa Lokum Deweloper osiągnęła 193,2 mln zł przychodu i 48,9 mln zł zysku. Od początku