Główny Urząd Statystyczny przedstawił 14 maja wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2021 roku. Na przestrzeni roku ceny

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował 19 kwietnia 2021 r. w Monitorze Polskim komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i

Jak wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w IV kwartale 2020 roku zmniejszył

Według opublikowanego 29 stycznia 2021 roku przez Główny Urząd Statystyczny wstępnego szacunku, produkt krajowy brutto w 2020 roku był realnie