Jak co roku, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii, który odzwierciedla zmianę

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił w obwieszczeniu z 11 stycznia 2021 r. najnowsze wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w

W ostatnich tygodniach, a zwłaszcza w ostatnim tygodniu września, odnotowano w Polsce bardzo drastyczny wzrost zachorowań na COVID-19. Podczas gdy

We wtorek 15 września 2020 r., Główny Urząd Statystyczny opublikował dane statystyczne na temat cen towarów i usług konsumpcyjnych w