Średnia ważona Zero Discount Margin (ZDM), co możemy przetłumaczyć jako średnią marżę ponad WIBOR, spadła na Catalyst w lipcu do

11,7% więcej niż przed rokiem – tyle płacono w dużych miastach za używane mieszkania w trzech pierwszych miesiącach epidemii –

Inflacja i skutki lockdownu oraz trwającej wciąż pandemii coraz bardziej dają się we znaki. Niemal czterech na pięciu Polaków odczuwa wzrost

Kontrakty terminowe na metale szlachetne sukcesywnie rosną. Cena złota jest najwyższa od prawie 9 lat, a uncja srebra pierwszy raz od