Z brytyjskim wzrostem gospodarczym jest jak z kozłowaniem piłki: w I kwartale wyniósł 0,5%, przekraczając średnią dla krajów G7, natomiast

W nadchodzących miesiącach wzrost gospodarczy w strefie euro może zahamować bardziej, niż dotychczas przewidywano. Wyróżniamy sześć podstawowych czynników ryzyka, które

Lipcowe spotkanie RPP sugeruje, że stopy procentowe w Polsce w kolejnych kwartałach powinny pozostać stabilne.  Wczorajsze spotkanie Rady Polityki Pieniężnej

Chiny: słaby popyt krajowy, lepszy impuls kredytowy W ubiegłym miesiącu prognoza makroekonomiczna dla Chin nie uległa większym zmianom. Starania rządu do