Okres wzrostu rentowności obligacji korporacyjnych minął już kilka tygodni temu, a teraz rentowności wróciły w większości do dawnych lub nawet

W ubiegłym tygodniu na rynku złota zapanował chaos ze względu na dalszą korektę pod kątem wzrostu cen światowych akcji i

Wartość przeprowadzonych w I kwartale publicznych emisji obligacji wyniosła 125 mln zł i była o 15 mln zł niższa niż