Każdy kto zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z toczącą się

Wbrew oczekiwaniom branży i klientów, hotele nie zostaną na wakacje całkowicie uwolnione od restrykcji wynikających z walki z koronawirusem. Na